”Det är roligare att promenera efter att det snöat för då ser man spåren efter djuren”, sa en vän. På samma vis tycker jag det är roligare att gå i parken efter att det snöat för man ser spåren efter människorna. Här satt en vuxen och hade tid för ett barn. Snöfilten som halkat ner längs parkbänkens ryggstöd tycker jag om, och att göra änglar. Fin är den, tillvaron.