Det är trist att förlora många många veckors arbete, familjebilder och andra viktigheter men så väldigt lätt hänt. Lösningen är att skaffa ett bra backupsystem. För Mac finns Time Capsule som gör en tidsinställd backup av datorn med jämna mellanrum och det finns borde finnas något liknande för PC.  man kan också tanka över materialet till annan dator, koppla en extern usb disk till datorn, eller ladda upp bilder och annat viktigt i molnet. Väl investerade pengar den dag olyckan väl är framme.

Datorkrasch

Datorkrasch