Jag känner mig hedrad över att få ha bidragit till Anita Maria Karlssons bok ”Obemärkta kvinnor och okända män”. Boksläppet skedde i Nora församlingshem 25 aug 2016. Boken finns att beställa här