Välkommen att söka jobb och flytta till Nora! I dagarna har talangwebben www.flyttatillnora.se lanserats och där finns många av mina bilder med. Roligt tycker jag, för i Nora vill vi ha fler talanger och här är det trevligt att bo, något som jag hoppas syns i bilderna.

I småstadsidyllen är det
du som gör skillnad

Vi är många inflyttare i Nora och därför är det lätt att komma in i gemenskapen. Vi norabor är lika engagerade i vår stad som vi var när den brann ner 1731. Då byggde vi upp den själva och när lantmätaren från Stockholm kom var det så gott som klart. Ända sedan dess har vi fortsatt att engagera oss och vi är måna om att behålla småstadsandan. Nora är en utpräglad köpmannastad och vi har gott om turist- och kulturföretag med spännande upplevelser. Vår sprängämnes-, gruv- och toalettindustri är världsledande. Vi har allt det här och mycket mer. Nu vill vi också ha dig. Inget skulle göra oss gladare. Läs mer och se fler bilder på www.flyttatillnora.se