Årets Företagare 2018 i Nora blev Dianor AB! När ett större företag läggs ner på en liten ort kan det få stora konsekvenser för lokalsamhället. Arbetstillfällen försvinner och det är svårt att hitta ny sysselsättning på orten. Årets Företagare i Nora såg istället möjligheterna att ha kvar arbetstillfällen och den unika kompetensen på orten. Läs mer på Företagarna Nora. 

Foto: Susann Rickan.