Bagarns barn får gå utan bullar och Skomakarns barn får gå utan skor. Likadant är det med oss webbyggare. Vi går utan webbsida tills vi beslutar oss för att förlänga dygnet med 12 timmar. Nu är det gjort, håll till godo! www.rickan.se.