animerad_knapp_metallerochgruvor

I vissa annonssammanhang är animerade annonser mycket bra. Idag har jag skapat en animerad ”knapp” åt Swedish Diamondtool Consulting. ”Knappen” kommer att rulla på www.metallerochgruvor.se under december månad. Ett klick på knappen leder besökaren direkt till webbsidan med mer information. Såhär kan det se ut.