Affärsutvecklingscheckar för företag som vill växa internationellt

Affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd inför internationalisering och söks hos länsstyrelser, regioner/regionförbund eller andra aktörer där du är verksam. Checkarna riktar sig till företag som:

  • Har 2-49 anställda
  • Har en omsättning på minst 3 miljoner kronor (gäller senaste årsbokslut)
  • Har en ekonomi i ordning
  • Har en befintlig produkt/tjänst som ska internationaliseras

Läs mer här