Naturskyddsföreningen i Noras webbsida har fått en upputsning. Följ gärna eller delta i föreningens arbete med eller myllrande skolträdgård i Nora, läs mer här.