Jag hjälpte nyligen 20 konstnärer att bygga sig en enkla sidor i WordPress. Vi installerade och byggde webbsidan på www.wordpress.com. Syftet med workshopen var att bli hittad på Internet med sin verksamhet. Arrangörer var Länsmuseet Örebro län, Örebro Konsthall och Region Örebro län.