Cover: Susann Rickan

Survivor I & II

Jonas Inde är känd i Kultursverige sedan länge. Jag har hjälpt honom med en webbsida för nya boken SURVIVOR. Jonas skriver klart som en fjällbäck och hans berättelser är sorgliga, roliga och de berör mig mycket. Inom kort lägger vi upp e-boken (svenska) på www.jonasinde.com.

Läs mer om Jonas Inde och Survivor här.